Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 25 euro per jaar.

Over te schrijven naar : 

 

 Penningmeester
Albert Schellemans  tel: 015 31 11 91

 Bankrekening:

 IBAN: BE90 7310 3392 6632

 BIC: KREDBEBB