Lidgeld

Het lidgeld voor creatieve leden bedraagt 30 euro per jaar.
Ereleden betalen 25 euro per jaar.
Steunende leden zijn sympathisanten die een kleinere bijdrage betalen.
Over te schrijven naar :

 

 Penningmeester
Albert Schellemans

 Bankrekening:

 IBAN: BE90 7310 3392 6632

 BIC: KREDBEBB