Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 20 euro per jaar.

Over te schrijven naar : 

 

 Penningmeester
 Gonda Morel 
 tel: 015 31 14 26

 Bankrekening:

 IBAN: BE90 7310 3392 6632

 BIC: KREDBEBB