Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN KUNSTKRINGEN DE PELICAEN

De archivaris van de gemeente Duffel, wijlen de heer Jos Resseler, nam het initiatief. Hij nodigde op 30 november 1962 iedereen, die zich met beeldende kunst bezighield, uit op het gemeentehuis. De "Duffelse kamer voor Schone Kunsten en Kunstambachten" werd gesticht. In 1963 veranderde het bestuur die plechtige naam in "Canvas".
Het gemeentebestuur onteigende in de Kiliaanstraat de oude patriciërswoning "De Pelicaen" (foto bovenaan, foto uit het boek "Zoo was 't... Zo is 't. Een eeuw Duffel en Duffelaars). Het huis moest afgebroken worden voor een vlotte samenvloeiing van de Kiliaanstraat met de nog aan te leggen Hondiuslaan. In afwachting kreeg "Canvas" de woning ter beschikking, richtte de zolder in als galerie. De kring was zo tevreden over die aanwinst, dat hij voortaan kunstkring "De Pelicaen" wou heten.
Daarna werd het huis afgebroken, maar de nieuwe naam bleef.

Oorspronkelijk interesseerde die Pelicaen zich uitsluitend voor de beeldende kunst.
In 1989 sloten zich echter een paar dichters bij de kring aan. Ze wilden samen werken met de beeldende kunstenaars, maar toch een zekere onafhankelijkheid bewaren. De nieuwe voorzitter, verkozen in 1990, had daar oren naar. De Pelicaen stelde zich open voor alle vormen van kunst, werd een soort confederatie van 3 kringen, die zich respectievelijk met  beeldende kunst,  literatuur, muziek en zang bezighouden..

 

Om nadruk te leggen op dat samengesteld karakter van de Pelicaen werd in 1999 de naam veranderd in "kunstkringen de Pelicaen". In 2012 vonden we het beter dat de drie kringen volledig onafhankelijk waren.. Elke kring diende  een aanvraag in om erkenning. De naam "kunstkringen de Pelicaen" verdwijnt dus. De drie onafhankelijke kringen zijn: kunstkring de Pelicaen (opnieuw enkelvoud, de beeldende kunst), literair gezelschap de Pelicaen en het solistenensemble Peli-Musica.  In elke naam zit "Pelicaen" of de afkorting "Peli". Het zijn drie zusterverenigingen die "broederlijk" willen samenwerken. Deze website zal over de drie verenigingen blijven verslag uitbrengen.  Waarom dan die splitsing?  De situatie is meer transparant en we kunnen nu , als aparte verenigingen, erkend samenwerken, een voordeliger situatie volgens het subsidiereglement van de gemeente Duffel. Van de drie verenigingen is kunstkring de Pelicaen de grootste, die is samengesteld uit: de groep plastische kunsten, het grafisch kabinet, peli-foto en de nieuwe cel "public relations en samenwerking". Die cel vergadert minstens één keer per jaar en verder occasioneel en nodigt daarbij een bestuurslid van de zusterverenigingen uit.

 

Tekst: Hugo Van Vlaslaer